A+ A A-

Με άποψη...εθελοντική

Εθελοντισμός είναι η πρόθεση κάποιον ατόμων να δουλέψουν για το καλό άλλων, χωρίς να παρακινούνται από οικονομικά οφέλη.

Το καθεστώς του εθελοντισμού σε μια χώρα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ιστορία, την παράδοση και τη θέση του κοινωνικού συστήματος.

 Εθελοντισμός σε διάφορες χώρες… παραδείγματα:

Γερμανία
Στη Γερμανία, 23 εκατομμύρια άτομα πάνω από 14 χρονών γίνονται εθελοντές σε συλλόγους, ενώσεις, εκκλησίες ή, γενικότερα, διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Πολλές πλευρές της δημόσιας και κοινωνικής ζωής δε θα μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς τους εθελοντές. Οι εθελοντές πυροσβέστες της Γερμανίας, για παράδειγμα, έχουν πολύ ενεργό ρόλο στην προστασία κατά της φωτιάς. Επιπλέον, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας της Γερμανίας αποτελούνται κυρίως από εθελοντές.
Ιταλία
Στην Ιταλία, ένας νόμος του 1991 ρυθμίζει την εθελοντική εργασία και δημιουργεί τα «Κέντρα Εξυπηρέτησης Εθελοντών» (Service Centres for Volunteers – CSV) προκειμένου να βοηθήσει στην ανάπτυξη του εθελοντισμού. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Εθελοντών δημιουργούνται σε όλες της περιοχές της χώρας και παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες προβολής, εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε εθελοντικές οργανώσεις. Τα κέντρα αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη.
Γαλλία
Στη Γαλλία, τέσσερις οργανώσεις έχουν δημιουργηθεί για να βοηθάνε τις οργανώσεις να βρουν εθελοντές και το αντίστροφο. Οι οργανώσεις αυτές είναι οι “France Bénévolat”, “Espace Bénévolat”, “Passerelles” και “Compétences”, με την τελευταία να εξειδικεύεται σε εθελοντισμό online (μέσω διαδικτύου), κάτι που επιτρέπει την προσφορά εθελοντικής εργασίας μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτεί τη φυσική παρουσία των εθελοντών στις οργανώσεις. 

Ελλάδα

Ο εθελοντισμός είναι τρόπος έκφρασης και συνυφασμένος με την καθημερινότητα των πολιτών, δεν είναι κάτι διαφορετικό από την συνεχή προσφορά προς τον συμπολίτη. Τα τελευταία χρόνια αρκετές μικρές οργανώσεις έχουν αρχίσει να ξεπροβάλλουν με κυρίαρχες άτυπες ομάδες νέων που κάνουν αρκετά πράγματα κυρίως σε τοπικό επίπεδο για να ομορφύνουν την καθημερινότητα τους και να προσπαθήσουν να εμφυσήσουν την έννοια του ενεργού πολίτη στον περίγυρο τους.

 Κίνητρα για την προσφορά εθελοντικής εργασίας:

 - Η ανάγκη των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές δράσεις (έστω και σε μικρό επίπεδο) 
- Η επιθυμία δημιουργίας κοινωνικών επαφών και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο
- Αλτρουισμός
- Δυνατότητα να ωφεληθούν επαγγελματικά (απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, κτλ)

 Παραδείγματα προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας:

Κοινωνικά προγράμματα
Στα κοινωνικά προγράμματα οι εθελοντές εργάζονται με άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τα προγράμματα μπορεί να επικεντρώνονται στην εργασία με πρόσφυγες, μειονότητες, παιδιά, ηλικιωμένους ή νέους σε μειονεκτική θέση. Μερικά παραδείγματα είναι η οργάνωση παιχνιδιών και εργαστηρίων για παιδιά που ζουν σε φτωχές αστικές περιοχές, δημιουργικών δραστηριοτήτων με ηλικιωμένους, κ.α. Η τέχνη χρησιμοποιείται συχνά ως μέσο για να αναπτυχθούν δραστηριότητες με τους δικαιούχους. Άλλα προγράμματα επικεντρώνονται περισσότερο σε ένα συγκεκριμένο θέμα (για παράδειγμα περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά…) αλλά συμπεριλαμβάνουν συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες.

Περιβαλλοντικά προγράμματα
Πολλές οργανώσεις δεσμεύονται για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας βιοτόπων, της φύτευσης δέντρων, του καθαρισμού των ποταμών και της θάλασσας ή της χαρτογράφησης εκπαιδευτικών διαδρομών σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα μπορεί, επίσης, να επικεντρώνονται σε μεθόδους μείωσης των σκουπιδιών και δημιουργικούς τρόπους ανακύκλωσης. Τα προγράμματα αυτά ξυπνούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών για το φυσικό πλούτο που τους περιβάλλει και την ανάγκη προστασίας του.

Εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματική εκπαίδευση
Όλα τα προγράμματα, ως ένα σημείο, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά στοιχεία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν απόλυτα στην ανάπτυξη ικανοτήτων ή στο να ξυπνήσουν το ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα (για παράδειγμα υγεία, ρατσισμό κ.α.) σε μία συγκεκριμένη ομάδα δικαιούχων. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα παίζουν σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα προγράμματα συχνά προχωρούν με εθελοντές από όλο τον κόσμο να στηρίζουν τους τοπικούς εθελοντές οι οποίοι γνωρίζουν καλά τις συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, όπως δασκάλους με βασική εκπαίδευση στη λογοτεχνία και τα μαθηματικά. Οι εθελοντές εγκαθιστούν βιβλιοθήκες ή παράγουν διδακτικά υλικά. Παρόλο που ορισμένα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα απαιτούν εθελοντές με ένα πιο εξειδικευμένο προφίλ, υπάρχουν επίσης και προγράμματα που βασίζονται στη συμμετοχική μέθοδο της peer-to-peer εκπαίδευσης (πχ. όταν τα μεγαλύτερα παιδιά εκπαιδεύουν τα μικρότερα κα.), ανάλογα με το επίπεδο και τις δεξιότητες των δικαιούχων (για παράδειγμα, κεραμικά εργαστήρια ή εργαστήρια ανάπτυξης αγροτικών δεξιοτήτων). Τα προϊόντα που προκύπτουν από τέτοια προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν μία επιπρόσθετη πηγή εισοδήματος.

Αγροτική ανάπτυξη και ανακαίνιση
Πολλές αγροτικές περιοχές υποφέρουν από έλλειψη υποδομών. Τα προγράμματα στις αγροτικές περιοχές συχνά συνοδεύονται και από εκπαιδευτικά στοιχεία. Προγράμματα τέτοιου τύπου μπορεί, για παράδειγμα, να εστιάζονται στην ανακαίνιση ή την επισκευή παλιών κτιρίων. Ομάδες εθελοντών από το εξωτερικό μαζί με μαθητές σχολείων μπορεί να βάψουν τοίχους σε σχολεία, να επιδιορθώσουν έπιπλα ή να δημιουργήσουν κάποιον αθλητικό χώρο. Όσον αφορά στη μακροπρόθεσμη ΔΕΥ, μέσω του συντονισμού εκδηλώσεων, της επικοινωνίας με τους κατοίκους, τις παρακολούθησης της υλοποίησης Ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, οι εθελοντές μπορούν να μάθουν πως σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα πρόγραμμα και πως μπορούν να συνδέσουν τη δουλειά της οργάνωσης με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. 

Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς 
Όπως και στα προγράμματα που έχουν σχέση με επείγοντα περιστατικά έτσι και στα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εθελοντές δουλεύουν συχνά δίπλα σε ειδικούς. Η ανάμιξη μη εξειδικευμένων εθελοντών σε τέτοιου είδους προγράμματα ενθαρρύνει την ανάπτυξη απλών τεχνικών διατήρησης. Τα προγράμματα αυτά ξυπνούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού για την αξία και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που τους περιβάλλει. Η πολιτιστική κληρονομιά αναφέρεται στην υλική κληρονομιά (ανακαίνιση ιστορικών κτιρίων, αρχαιολογικές εργασίες κ.τ.λ.) και στην άυλη κληρονομιά (μετάδοση παραδοσιακών γνώσεων και χειροτεχνιών)

Που μπορεί κανείς να προσφέρει εθελοντική εργασία ?

 1. Εθελοντές στην τοπική κοινωνία
Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους εθελοντισμού είναι η προσφορά εθελοντικής εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Η προσφορά γίνεται από άτομα που ανήκουν στην τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιείται η ΜΚΟ/οργάνωση της ΚτΠ, οι οποίοι προσφέρουν μέρος από το χρόνο τους – συνήθως μερικές ώρες την εβδομάδα – για να βοηθήσουν στη γενική διοίκηση της οργάνωσης ή σε συγκεκριμένα προγράμματα. Μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και στην προώθηση συγκεκριμένων θεμάτων και αξιών. Όντας μέλη της τοπικής κοινωνίας, κατανοούν καλύτερα το χαρακτήρα της και τις ανάγκες της και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην ενημέρωση και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής. Από την άλλη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και για τους εθελοντές να κερδίσουν κάποια εργασιακή εμπειρία την οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Πολλές εταιρίες και οργανώσεις θεωρούν την εθελοντική υπηρεσία ως πολύ καλό προσόν όταν επιλέγουν τους εργαζομένους τους.


2. Εθελοντές στο εξωτερικό
Το να γίνει κανείς εθελοντής στο εξωτερικό αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση. Η Διεθνής Εθελοντική Υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία τόσο για τους εθελοντές, όσο και για την οργάνωση που τους φιλοξενεί, αλλά, μπορεί επίσης να έχει καταστροφικές συνέπειες, αν τα άτομα που εμπλέκονται δεν είναι καλά προετοιμασμένα. Οι εθελοντές από το εξωτερικό δίνουν διεθνή διάσταση στην οργάνωση υποδοχής, επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό και φρέσκιες ιδέες και έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν αλλά και να μάθουν. Από την άλλη, η Ε.Ε.Υ. (Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία) είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία ζωής για τους εθελοντές. Δουλεύοντας σε μια ξένη χώρα, (κυρίως νέοι 18-30 ετών) αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους και γίνονται πιο ευαίσθητοι σε θέματα που αφορούν άλλους πολιτισμούς. 

Τελευταία τροποποίηση στιςΤετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2012 22:24
  • Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
    (1 Ψήφος)
  • Κατηγορία Άρθρα
  • Διαβάστηκε 1184 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Τι είναι τα...Προγράμματα Κινητικότητας Νέων »
Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια
επιστροφή στην κορυφή